Nejčastější dotazy

 • Letošní ročník se koná 29. června 2019 v Liberci, v areálu kolejí Harcov.
  Platí přísný zákaz kouření v celém areálu hřiště. Kdo bude přistižen že kouří ať již na hřišti, na tribuně, na střídačkách či kdekoliv jinde bude vykázán z hřiště a jeho tým vyloučen z další účasti v turnaji - bez vyjímek!
  Zároveň prosíme, aby jste si po sobě uklidili veškeré odpadky (ubrousky, PET lahve apod) a nenechávali nic ležet na hřišti ani v jeho okolí - snažme se chovat jako civilizovaná společnost.

 • Začátek akce (výkop) je plánován na 9:30 hod. V 9:00 hod účast začínajících týmů na hřišti nutná. V případě nedostavení se na zápas, zápas je po 5 min. kontumačně ukončen 3:0 ve prospěch soupeře. <- toto pravidlo platí po celou dobu turnaje.

 • Vstupné počítáme 2000,- Kč na tým , startovné opět obsahuje částku, ze které budou hrazeni profesionální rozhodčí.

  Platba probíhá předem na toto číslo účtu: 2900101260/2010. Platby probíhají od 16. dubna do 10. června 2019. Tým je zaregistrován přihlášením kapitánem a zaplacením celé částky.

  Platí, že jede prvních 20 týmů, které budou mít minimální počet hráčů 8 a uhrazené startovné na pořadatelském účtu (počítá se den připsání na účet, nikoliv den odeslání). Po uzávěrce, která je 10. června se startovné kvůli nedostatečnému počtu hráčů v týmu nevrací - stejně tak, pokud přihlášený tým v den konání turnaje nedorazí. Startovné se vrací pouze v případě neuskutečnění turnaje.

  Způsob platby:
  Po zaregistrování týmu vám přijde na email informace k platbě, včetně variabilního symbolu.
  Do poznámky uveďte i název týmu, za který je platba prováděna. Děkujeme!

2019 @ Jan Franc